کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


نتایج هفته چهارم اسبدوانی تهران

 


تاریخ ثبت: 1395/06/13

هفته چهارم کورس تهران در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار شد.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، در پایان این رقابت ها نتایج زیر به دست آمد:


دور اول
مقام اول: کهکشان فرامان
مقام دوم: ثمر
مقام سوم: بری کلهر

دوردوم
مقام اول: ناردانیالی
مقام دوم: نیگوئل
مقام سوم: مکام بیزاردکان

دورسوم
مقام اول: وین لای
مقام دوم:ترکمن استوری
مقام سوم: ساوالون

دورچهارم
مقام اول: ریوبندر
مقام دوم: النترا
مقام سوم:گلاسکو

دورپنجم
مقام اول:بای بای
مقام دوم: رحما
مقام سوم: یونیک استار

دورششم
مقام اول:ثریا
مقام دوم: شازده
مقام سوم:بالاهج

دورهفتم
مقام اول: لاکی بویز
مقام دوم: کرایس لر
مقام سوم: ماه هج

دورهشتم
مقام اول: ملک الریان
مقام دوم: ناخدارشید
مقام سوم: نادیا کبریا

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط