کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین

 


تاریخ ثبت: 1395/06/23

پانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین با حضور 41 راس اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، نتایج این جشنواره به شرح زیر می باشد:

 کره های زیر یکسال:

مقام اول : پارمیدا از مرکز تحقیقات رشت

مقام دوم : کیاناز از مرکز پرورش اسب تکتاز

کره های یک تا دو سال:

مقام اول : میترا از مرکز پرورش اسب تکتاز

کره های دو تا سه سال:

مقام اول : عسل از مرکز پرورش اسب تکتاز

مادیان چهار تا شش سال:

مقام اول : کیمیا از مرکز پرورش اسب تکتاز

مقام دوم : نازگل از مرکز پرورش اسب تکتاز

مقام سوم : دریا مالک آقای عاشوری از تالش

 نریان چهار تا شش سال:

مقام اول : پونا از باشگاه خوارزمی فومن

مقام دوم : سپنتا از مرکز پرورش اسب تکتاز

 مادیان هفت تا ده سال:

مقام اول : نازنین از مرکز پرورش اسب تکتاز

مقام دوم : زیبا به مالکیت آقای رفیعی

نریان هفت تا ده سال:

مقام اول : یل به مالکیت آرمان عباسی

مادیان ده سال به بالا:

مقام اول : نگار خانم از مرکز پرورش اسب تکتاز

نریان ده سال به بالا:

مقام اول : سایروس از باشگاه قویدل

مقام دوم : بایرام از مرکز پرورش اسب تکتاز

مقام سوم : سورن به مالکیت ابوالفضل داوودآبادی از تهران

 

 اسطوره زیبایی نریان به سایروس از باشگاه قویل و اسطوره زیبایی مادیان به کیمیا از مرکز پرورش اسب تکتاز تعلق گرفت.

 

 


                                                                                      منبع خبر : ایسنا   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط