کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


نتایج رقابت های استقامت سمنان

 


تاریخ ثبت: 1395/07/03

رقابت های استقامت در استان سمنان بر گزار گردید.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، نتایج این دوره از رقابت ها به شرح زیر می باشد:

مقام اول :مسعود صباغیان با اسب نجیب به مالکیت اسماعیل رفاهی

مقام دوم : نادر نادعلیان به مالکیت طیبی

مقام سوم: محمد فامیلی با اسب دل دل به مالکیت علی گل مستخدمین

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط