کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


نتایج لیگ پرش با اسب باشگاههای کشور

 


تاریخ ثبت: 1395/07/04

لیگ پرش با اسب باشگاههای کشور در باشگاه سوارکاری فرمان آرا استان البرز برگزار گردید .

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، نتایج این رقابت ها به شرح زیر می باشد:

نتایج انفرادی

مقام اول: مجتبی مکاری نژاد با اسب دانته  از باشگاه هوشمند

مقام دوم: رامین شهابی با اسب کونیک استار از باشگاه ازمون

مقام  سوم: علی رحمتی با اسب جیک از باشگاه بام

مقام چهارم: مازیار جمشید خانی با اسب سنتوریا بی زد از باشگاه جم

مقام پنجم: شراگیم حبیبی با ایب تیگو از باشگاه بام

مقام ششم: امیر عطا آیت اللهی با اسب ویساژزد از باشگاه آریاسب

مقام هفتم: فائژه غروی با اسب والری از باشگاه آزمون

مقام هشتم: حمیدرضا جوزی با اسب سانددولو از باشگاه آزمون

مقام نهم: مسعود برجیان با اسب فیلن از باشگاه ابرش

مقام دهم: بنیامین اژدرافشار با اسب گرافتون از خراسان رضوی

نتایج تیمی

مقام اول: تیم گوهر بین  از باشگاه ابرش

مقام دوم: تیم سون گالری از باشگاه آزمون

مقام سوم: تیم تریپل ام از باشگاه هوشمند

 
امتیاز تیمها با برگزاری ۴ روز مسابقات لیک پرش با اسب باشگاههای کشور سال  ۱۳۹۵
مقام     باشگاه     نام تیم        روز اول      روز دوم     روز سوم      روز چهارم     امتیاز کل
۱          ابرش       گوهر بین              ۹              ۹            ۲۲٫۵           ۲۲٫۵              ۶۳
۲            بام          آتروبام               ۱۵             ۸             ۱۹٫۵          ۱۶٫۵               ۵۹
۳          آزمون       سون گالری         ۱۱            ۱۱            ۱۶٫۵          ۱۹٫۵               ۵۸
۴            جم     سون هیل              ۸              ۱۵             ۱۸           ۱۳٫۵             ۵۴٫۵
۵         هوشمند    تریپل ام             ۱۲              ۱۲             ۱۲            ۱۸                 ۵۴
۶           آزمون     پدیده سازان          ۳              ۱۳           ۱۳٫۵          ۱۵               ۴۴٫۵
۷           ابرش     مجتمع کیش         ۱۳             ۷             ۷٫۵           ۱۲               ۳۹٫۵
۸             بام     سبا بام                   ۱۰              ۴               ۱۵            ۹                 ۳۸
۹    دشت بهشت     هانورین ایران     ۵             ۱۰             ۱۰٫۵          ۱۰٫۵             ۳۶
۱۰         چیتگر     چیتگر                  ۷               ۶                 ۹             ۷٫۵            ۲۹٫۵
۱۱         شهاب     امید کاوالور            ۴              ۱                 ۶            -۲                  ۹

 

 

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط