کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


گزارش تصویری جام پدیده سازان ۸

 


تاریخ ثبت: 1395/09/22

هشتیمن دوره مسابقه جام پدیده سازان توسط فدراسیون سوارکاری برگزار شد.

 

عکاس:قاسم حسینی

 

 


                                                                                      منبع خبر :    


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط