کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


برگزاری جلسه کمیته استقامت

 


تاریخ ثبت: 1395/09/28

جلسه کمیته استقامت فدراسیون با حضور رئیس فدراسیون و سایر اعضاء تشکیل شد.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، جلسه کمیته استقامت فدراسیون با حضور دکتر خلیلی برگزار شد و طی آن موارد زیر مصوب گردید:

تقویم سال ۹۶ مسابقات و کلاسهای آموزش استقامت تهیه و طی ۱۵ روز به فدراسیون ارائه گردد.
توجه ویژه به آموزش در برنامه های سال ۹۶ لحاظ گردد.
میزبانی دوره های بین ا لمللی برای ایران در تقویم FEI در سال ۲۰۱۷ مد نظر قرار گیرد.
مسابقات بین المللی فدراسیون جهانی سال آینده یک یا دوبار در کشور برگزار گردد.
مربی مناسب جهت آموزش سواری استقامت انتخاب و فعال گردد.

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط