کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


برگزاری کورس اسب اصیل ترکمن در رازوجرگلان

 


تاریخ ثبت: 1395/10/12

کورس اسب اصیل ترکمن در مجموعه سوارکاری باغلق شهرستان رازو جرگلان برگزارشد.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، نتایج این رقابت ها به شرح زیر است:
کورس اول

اسب مرجان با مالکیت حاجی نوری آخوند حائز مقام اول، اسب بچه کولاک با مالکیت آرتق آشوری فر و اسب میراث با مالکیت شاخی کاریزبه طور مشترک به مقام دوم دست پیدا کردند.

کورس دوم

اسب دوران بامالکیت بلال قهرمانی مقام اول ، اسب آل چنار بامالکیت بایرام گلدی بهادری مقام دوم و اسب ترکمن گزل با مالکیت نصیر بهادری مقام سوم راکسب نمودند .

کورس ‌سوم

اسب آهوی نوروزی با مالکیت یدالله نوروزی ، اسب توزان با مالکیت علی قدیمی ، اسب رخشان بامالکیت سیدعلی سروشوند به ترتیب مقام اول تا سوم شدند .

کورس چهارم

مقام اول:اسب ایسز با مالکیت امام یزدانی ، مقام دوم: اسب لاچین رازی با مالکیت زهره داوری مقام سوم:اسب طوفان گلن بامالکیت حسین یزدانی.

کورس پنجم

اسب آل سقر با مالکیت حسین باغچقی ، اسب آلتین تای با مالکیت محمدرضا یزدانی به مقام اول و دوم دست یافتند.

کورس ششم

اسب شرایتون با مالکیت سراج الدین یزدانی ، اسب موج سیاه بامالکیت امام رستگاری ، اسب مناره با مالکیت عبدی مرادی اول تا سوم شدند.
کورس هفتم

اسب کولاک با مالکیت علی انفاس ، اسب چنار با مالکیت حمیدنوروزی و رضا ساجدی به مقا م های اول تا سوم این مسابقات دست یافتند .
در پایان به نفرات اول تا سوم هر کورس به ترتیب ۴میلیون ریال ، ۳میلیون ریال و ۲میلیون ریال جوایز نقدی و غیرنقدی اهداشد .
 

 

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط