کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

اندازه و قیمت تبلیغات در سایت

 

 شما می توانید جهت درج تبلیغات خود در سایت صنعت اسب، اندازه و محل قرار گیری تبلیغ خود را انتخاب و هزینه مربوطه را مطابق جدول زیر به حساب واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به همراه فایل عکس یا فلش تبلیغ به آدرس sanateasb@yahoo.com و یا ads@equine.ir  ایمیل  نمایید.

 

جایگاه اندازه

محل قرار گیری

نوع نمایش  قیمت (تومان)
مدت نمایش
1 ماه 3 ماه 6 ماه
A 340 × 240 پیکسل سمت چپ - بالا   تصادفی 300،000 800،000 1,400،000
B 120 × 240 پیکسل سمت چپ - بالا  ثابت 160،000 400،000 760،000
C 340 × 240 پیکسل سمت چپ - پایین تصادفی 260،000 700،000 1,200،000
D 120 × 240 پیکسل سمت چپ - پایین ثابت 140،000 360،000 680،000
E 100 × 725 پیکسل پایین کلیه صفحات تصادفی 260،000 700،000 1,200،000