کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


نتایج انفرادی و تیمی لیگ پرش با اسب

 


تاریخ ثبت: 1395/10/12

روز هشتم لیگ پرش با اسب توسط فدراسیون سوارکاری در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار شد.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، نتایج روز هشتم لیگ پرش با اسب به شرح زیر می باشد:
نتایج تیمی
تیم اول: سون گالری از باشگاه آزمون بدون خطا و زمان ۲۰۶٫۵۸
تیم دوم: سون هیل از باشگاه جم ۴ خطا و زمان ۲۰۶٫۹۱
تیم سوم: سبا بام از باشگاه بام ۴ خطا و زمان ۲۰۹٫۹۶
نتایج انفرادی
مقام اول: رامین شهابی با اسب واندرفول  بدون خطا  و زمان ۶۲٫۴۲
مقام دوم:  حسین رضایی  با اسب سیمبا  بدون خطا  و زمان ۶۶٫۴۹
مقام سوم:  علیرضا خوشدل با اسب یولینا  بدون خطا  و زمان ۶۶٫۸۰
مقام چهارم:  ابوالفضل محمدزاده  با اسبکاروسیندا بدون خطا  و زمان ۶۸٫۰۰
مقام پنجم:  هومان جلالی  با اسب آنیکو   بدون خطا  و زمان ۶۹٫۹۶
مقام ششم:  فرزین فتحعلی زاده  با اسب کریلیا    بدون خطا  و زمان ۷۰٫۸۱
مقام هفتم: علیرضا عامری  با اسب فلائینگ   بدون خطا  و زمان ۷۰٫۹۴
مقام هشتم:  راشراگیم حبیبی  با اسب کوپلیکولین   بدون خطا  و زمان ۷۱٫۲۷
مقام نهم:  مجید شریفی  با اسب زیپلین   بدون خطا  و زمان ۷۱٫۴۱
مقام دهم:  فائزه غروی  با اسب اورگن   بدون خطا  و زمان ۷۵٫۱۲

 

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط