کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


نتایج جشنواره زیبایی اسب ترکمن تهران

 


تاریخ ثبت: 1395/07/02

جشنواره زیبایی اسب ترکمن به میزبانی باشگاه نوروز آباد تهران برگزار شد.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، نتایج این جشنواره ٩٥ به شرح زیر است:


مادیان های زیر یک سال
مقام اول: دنیز مهر مالک دکتر مهرپور
مقام دوم: نفس صحرا امیر حسین دهکردی
مقام سوم: توران درودیان

نریان های زیر یک سال
مقام اول: آد آلان سروری مالک آقای سرمدی
مقام دوم: ماهور دشت ناز مالک آقای حق گو
مقام سوم: بوران خان مالک آقای خاصی

مادیان های ١و ٢ سال
مقام اول: صوفیلا مالک مجموعه تولید و پرورش سرمدی
مقام دوم: مروارید مالک هاشم رهسپار
مقام سوم: گل تای مالک داریوش سرمدی
نریانهای ١ و ٢ سال
مقام اول: آراد مالکین قاسمی و معاف
مقام دوم: بالا خان مالک سید مهدی حق گو
مقام سوم: یاد بلوتلای مالک فرشاد خطیب و بیژن شیردل

مادیان های ٣-٥ سال
مقام اول: باد صبا زمان مالک مجموعه سرمدی
مقام دوم: کمند خاتون مالک لیدا ابرار
مقام سوم: فی لیز مالک دکتر مهرپرور
مادیان های ٥ سال به بالا
مقام اول: گل توسن مالک سید مهدب حقگو
مقام دوم: ببر گلستان مالک مالک عاسمی
مقام سوم: آهو خانم مالک ایمان محمد زاده

سیلمی های زیر ٧ سال
مقام اول: کیمر مالک حکمت شیر دل
مقام دوم: قاینار مالک رضا الهامی
مقام سوم: آریا گلد مالک داریوش سرمدی


سیلمی بالای ۷ سال
مقام اول: سمند صحرا مالک امیرحسین دهکردی

مقام دوم: زمان خان مالک اصغر امینی

مقام سوم: دل دل ۲ مالک غروی

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط